Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0171 – 后边

《后》的笔顺动画写字动画演示

《后》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《后》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 后边
 • Phồn thể: 李梅坐在我後邊。
 • Pinyin: Lĭméi zuòzài wŏ hòubiān.
 • Tiếng Bồi: lỉ mấy chua chai ủa hâu ben.
 • Dịch tiếng Việt: Lí Mai ngồi ngay phía sau tôi.
 • Dịch tiếng Anh: Li Mei sits behind me.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 垃圾箱在门后边。
 • Phồn thể: 垃圾箱在門後邊。
 • Pinyin: Lèsè xiāng zài mén hòubian.
 • Tiếng Bồi: lưa sưa xeng chai mấn hâu ben.
 • Dịch tiếng Việt: Thùng rác nằm sau cánh cửa.
 • Dịch tiếng Anh: The trash bin is behind the doo.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments