Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0180 – 对了

《对》的笔顺动画写字动画演示

《对》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《对》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《了》的笔顺动画写字动画演示

《了》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《了》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 挺好,对了!
 • Phồn thể: 挺好,對了!
 • Pinyin: Tǐng hǎo, duìle!
 • Tiếng Bồi: thính hảo, tuây lợ!
 • Dịch tiếng Việt: Rất tốt, đúng rồi!
 • Dịch tiếng Anh: Very good, right!

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 对了,我累了。
 • Phồn thể: 對了,我累了。
 • Pinyin: Duìle wŏ lĕi le.
 • Tiếng Bồi: tuây lợ úa lẩy lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Đúng vậy, tôi mệt rồi.
 • Dịch tiếng Anh: Ohright. I’m tired.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments