Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0188 – 电车

《电》的笔顺动画写字动画演示

《电》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《电》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我会搭电车来。
 • Phồn thể: 我會搭電車來。
 • Pinyin: Wŏhuì dā diànchē lái.
 • Tiếng Bồi: ủa huây ta ten chưa lái.
 • Dịch tiếng Việt:  Tôi sẽ đi xe điện.
 • Dịch tiếng Anh: I’m coming by tram.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 电车出轨了。
 • Phồn thể: 電車出軌了。
 • Pinyin: Diànchē chūguĭ le
 • Tiếng Bồi: ten chưa chu quẩy lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Xe điện bị trật bánh rồi.
 • Dịch tiếng Anh: The tramcar ran off the rails.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments