Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0191 – 不同

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《同》的笔顺动画写字动画演示

《同》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《同》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我们个性不同。
 • Phồn thể: 我們個性不同。
 • Pinyin: Wǒmen gèxìng bùtóng.
 • Tiếng Bồi: ủa mân cưa xinh bu thúng.
 • Dịch tiếng Việt: Tính cách chúng tôi khác nhau.
 • Dịch tiếng Anh: Our personalities are different.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 情况不同
 • Phồn thể: 這次情況不同。
 • Pinyin: Zhècì qíngkuàng bùtóng.
 • Tiếng Bồi: chưa chư chính khoang bu thúng.
 • Dịch tiếng Việt: Tình hình lần này rất khác.
 • Dịch tiếng Anh: This time was different.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments