Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 05: Từ 0192 – 同样

 

《样》的笔顺动画写字动画演示

《样》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《样》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《同》的笔顺动画写字动画演示

《同》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《同》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 同样的情况也适用于欧元。
 • Phồn thể: 同樣的情況也適用於歐元。
 • Pinyin: Tóngyàng de qíngkuàng yě shìyòngyú ōuyuán.
 • Tiếng Bồi: thúng dáng tợ chính khoang dể sư dung dúy âu doén.
 • Dịch tiếng Việt: Đồng euro cũng được áp dụng tương tự.
 • Dịch tiếng Anh: The same applies to the euro.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们组要做同样的事。
 • Phồn thể: 我們組要做同樣的事。
 • Pinyin: Wǒmen zǔ yào zuò tóngyàng de shì.
 • Tiếng Bồi: ủa mân chủ dao chua thúng dáng tợ sư.
 • Dịch tiếng Việt: Đội của chúng tôi sẽ làm giống vậy.
 • Dịch tiếng Anh: My team is going to do the same thing.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 05

Comments