Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0205 – 今后

《今》的笔顺动画写字动画演示

《今》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《今》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《后》的笔顺动画写字动画演示

《后》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《后》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 你今后如何打算?
 • Phồn thể: 你今後如何打算?
 • Pinyin: Nǐ jīnhòu rúhé dǎsuàn?
 • Tiếng Bồi: nỉ chin hâu rú hứa tả soan?
 • Dịch tiếng Việt: Bạn có kế hoạch gì trong tương lai?
 • Dịch tiếng Anh: What are your plans for the future?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 在今后几天期间。
 • Phồn thể: 在今後幾天期間。
 • Pinyin: Zài jīnhòu jǐtiān qījiān.
 • Tiếng Bồi: chai chin hâu chỉ then chi chen.
 • Dịch tiếng Việt: Trong khoảng mấy ngày tới.
 • Dịch tiếng Anh: In the course of the next few days.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments