Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0215 – 机床

《机》的笔顺动画写字动画演示

《机》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《机》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《床》的笔顺动画写字动画演示

《床》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《床》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 机床数显表。
 • Phồn thể: 機床數顯表。
 • Pinyin: Jīchuáng shù xiăn biăo.
 • Tiếng Bồi: chi choáng su xén bẻo.
 • Dịch tiếng Việt: Máy công cụ hiển thị kỹ thuật số.
 • Dịch tiếng Anh: Machine tool digital indicator.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 积木式机床。
 • Phồn thể: 積木式機床。
 • Pinyin: Jīmù shì jīchuáng.
 • Tiếng Bồi: chi mu sư chi choáng.
 • Dịch tiếng Việt: Xây dựng khối máy công cụ.
 • Dịch tiếng Anh: Building block type machine tool.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments