Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0217 – 长江

《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《江》的笔顺动画写字动画演示

《江》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《江》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她从飞机上俯瞰长江。
 • Phồn thể: 她從飛機上俯瞰長江。
 • Pinyin: Tā cóng fēijīshàng fǔkàn Chángjiāng.
 • Tiếng Bồi: tha chúng phây chi sang phủ khan cháng cheng.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy nhìn xuống con sông Dương Tử từ trên máy bay.
 • Dịch tiếng Anh: She looked down on the Yangtze from the plane.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 长江滚滚,水势浩然。
 • Phồn thể: 長江滾滾,水勢浩然。
 • Pinyin: Chángjiāng gǔngǔn, shuǐshì hàorán.
 • Tiếng Bồi: cháng cheng cún củn, suẩy sư hao rán.
 • Dịch tiếng Việt: Sông Dương Tử đang chảy, dòng nước rất mạnh mẽ.
 • Dịch tiếng Anh: The mighty Yangtze river flows rapidly.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments