Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0220 – 班长

《班》的笔顺动画写字动画演示

《班》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《班》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他当班长。
 • Phồn thể: 他當班長。
 • Pinyin: Tā dāng bānzhăng.
 • Tiếng Bồi: tha tang ban chảng.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy làm lớp trưởng.
 • Dịch tiếng Anh: He acted as monitor in the class.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他是我们班长。
 • Phồn thể: 他是我們班長。
 • Pinyin: Tā shì wŏmen bānzhăng.
 • Tiếng Bồi: tha sư ủa mân ban chảng.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy là lớp trưởng lớp chúng tôi.
 • Dịch tiếng Anh: He is our monitor.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments