Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0221 – 本子

《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这个本子是开的。
 • Phồn thể: 這個本子是開的。
 • Pinyin: Zhègè bĕnzi shì kāi de.
 • Tiếng Bồi: chưa cơ bẩn chự sư khai tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Cuốn sách này đã được mở ra.
 • Dịch tiếng Anh: This book is in quarto format.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我的同学有本子。
 • Phồn thể: 我的同學有本子。
 • Pinyin: Wǒ de tóngxué yǒu běnzi.
 • Tiếng Bồi: ủa tợ thúng xuế dấu bẩn chự.
 • Dịch tiếng Việt:  Bạn cùng lớp của tôi có một cuốn sách.
 • Dịch tiếng Anh: My classmate has a notebook.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments