Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0231 – 火车

《火》的笔顺动画写字动画演示

《火》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《火》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 开往伦敦的火车。
 • Phồn thể: 開往倫敦的火車。
 • Pinyin: Kāi wǎng Lúndūn de huǒchē.
 • Tiếng Bồi: khai oảng luấn tuân tợ hủa chưa.
 • Dịch tiếng Việt: Tàu khởi hành đến Luân Đôn.
 • Dịch tiếng Anh: The train for London.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 火车开始开动了。
 • Phồn thể: 火車開始開動了。
 • Pinyin: Huǒchē kāishǐ kāidòngle.
 • Tiếng Bồi: hủa chưa khai sử khai tung lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Tàu bắt đầu khởi động.
 • Dịch tiếng Anh: The train began to move.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments