Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0233 – 车站

《车》的笔顺动画写字动画演示

《车》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《车》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《站》的笔顺动画写字动画演示

《站》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《站》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 火车驶离车站
 • Phồn thể: 火車駛離車站。
 • Pinyin: Huǒchē shǐ lí chēzhàn.
 • Tiếng Bồi: hủa chưa sử lí chưa chan.
 • Dịch tiếng Việt: Tàu đã rời ga.
 • Dịch tiếng Anh: The train drew out of the station.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 火车开出了车站。
 • Phồn thể: 火車開出了車站。
 • Pinyin: Huǒchē kāi chū le chēzhàn.
 • Tiếng Bồi: hủa chưa khai chu lợ chưa chan.
 • Dịch tiếng Việt: Tàu khởi hành từ ga.
 • Dịch tiếng Anh: The train pulled out of the station.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments