Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 06: Từ 0238 – 书店

《书》的笔顺动画写字动画演示

《书》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《书》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《店》的笔顺动画写字动画演示

《店》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《店》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 她去书店了。
 • Phồn thể: 她去書店了。
 • Pinyin: Tā qù shūdiàn le.
 • Tiếng Bồi: tha chuy su ten lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy đi tiệm sách rồi.
 • Dịch tiếng Anh: She went to the book store.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 书店将回购课本。
 • Phồn thể: 書店將回購課本。
 • Pinyin: Shūdiàn jiāng huígòu kèběn.
 • Tiếng Bồi: su ten cheng huấy câu khưa bẩn.
 • Dịch tiếng Việt: Các cửa hàng sách sẽ mua lại sách giáo khoa.
 • Dịch tiếng Anh: The Bookstore will buy back textbooks provided.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 06

Comments