Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0257 – 回来

《回》的笔顺动画写字动画演示

《回》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《回》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 你几时回来?
 • Phồn thể: 你幾時回來?
 • Pinyin: Nǐ jǐshí huílái?
 • Tiếng Bồi: ní chỉ sứ huấy lái?
 • Dịch tiếng Việt: Khi nào bạn trở về?
 • Dịch tiếng Anh: When will you come back?

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 她还没回来。
 • Phồn thể: 她還沒回來。
 • Pinyin: Tā hái méihuílái.
 • Tiếng Bồi: tha hái mấy huấy lái.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy vẫn chưa quay về.
 • Dịch tiếng Anh: She hasn’t come back yet.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments