Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0261

Hướng dẫn viết từng nét


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 你差点儿没命了!
 • Phồn thể: 你差點兒沒命了!
 • Pinyin: Nǐ chàdiǎner méimìng le!
 • Tiếng Bồi: nỉ cha tẻn ơ mấy minh lợ!
 • Dịch tiếng Việt: Bạn có thể đã bị giết!
 • Dịch tiếng Anh: You might have been killed!

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们差点儿意外
 • Phồn thể: 我們差點兒就出意外了。
 • Pinyin: Wǒmen chàdiǎnr jiù chū yìwài le.
 • Tiếng Bồi: ủa mân cha tẻn chiêu chu i oai lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng tôi suýt nữa đã gặp tai nạn.
 • Dịch tiếng Anh: We escaped from the accident by inches.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments