Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0272 – 做法

《做》的笔顺动画写字动画演示

《做》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《做》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《法》的笔顺动画写字动画演示

《法》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《法》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他的做法合情合理。
 • Phồn thể: 他的做法合情合理。
 • Pinyin: Tāde zuòfǎ héqínghélǐ.
 • Tiếng Bồi: tha tợ chua phả hứa pính hứa lỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy có cách tiếp cận khá hợp lý.
 • Dịch tiếng Anh: He has a fair way of doing things.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他不赞成皇帝的做法。
 • Phồn thể: 他不贊成皇帝的做法。
 • Pinyin: Tā bú zànchéng huángdì de zuòfǎ.
 • Tiếng Bồi: tha bú chan chấng hoáng ti tợ chua phả.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ta bất hòa với ý kiến của nhà vua.
 • Dịch tiếng Anh: He is in disfavor with the king.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments