Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 07: Từ 0273 – 坐班

《坐》的笔顺动画写字动画演示

《坐》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《坐》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《班》的笔顺动画写字动画演示

《班》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《班》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他每天都得坐班。
 • Phồn thể: 他每天都得坐班。
 • Pinyin: Tā mĕitiān dōu dé zuòbān.
 • Tiếng Bồi: tha mấy then tâu tứa chua ban.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy phải làm việc mỗi ngày.
 • Dịch tiếng Anh: He has had to be in every day.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 他在每周周二和周四下午坐班。
 • Phồn thể: 他在每週週二和周四下午坐班。
 • Pinyin: Tā zài mĕizhōu zhōuèr hé zhōusì xiàwŭ zuòbān.
 • Tiếng Bồi: tha chai mẩy châu châu ơ hứa châu sư xa ủ chua ban.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy sẽ đến lớp vào chiều thứ 3 và thừ 5 hàng tuần.
 • Dịch tiếng Anh: He has office hours every Tuesday and Thursday afternoon.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 07

Comments