Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0286 – 再说

《再》的笔顺动画写字动画演示

《再》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《再》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《说》的笔顺动画写字动画演示

《说》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《说》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 让我再说一遍。
 • Phồn thể: 讓我再說一遍。
 • Pinyin: Ràng wǒ zàishuō yībiàn.
 • Tiếng Bồi: rang ủa chai sua í ben.
 • Dịch tiếng Việt: Để tôi nói lại.
 • Dịch tiếng Anh: Let me repeat that.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 请您再说一遍。
 • Phồn thể: 請您再說一遍。
 • Pinyin: Qǐng nín zàishuō yībiàn.
 • Tiếng Bồi: chỉnh nín chai sua í ben.
 • Dịch tiếng Việt: Làm ơn nói lại lần nữa.
 • Dịch tiếng Anh: Please say that again.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments