Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0288 – 以内

《以》的笔顺动画写字动画演示

《以》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《以》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《内》的笔顺动画写字动画演示

《内》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《内》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 请呆在界限以内。
 • Phồn thể: 請呆在界限以內。
 • Pinyin: Qǐng dāi zài jièxiàn yǐnèi.
 • Tiếng Bồi: chỉnh tai chai chia xen ỉ nây.
 • Dịch tiếng Việt: Làm ơn đừng đi quá giới hạn.
 • Dịch tiếng Anh: Please stay within the boundaries.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 离公园半英里以内。
 • Phồn thể: 離公園半英里以內。
 • Pinyin: Lí gōngyuán bàn yīnglǐ yǐnèi.
 • Tiếng Bồi: lí cung doén ban inh lỉ ỉ nây.
 • Dịch tiếng Việt: Trong khoảng nửa cây số gần công viên.
 • Dịch tiếng Anh: Within half a mile of the park.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments