Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0289 – 在内

《在》的笔顺动画写字动画演示

《在》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《在》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《内》的笔顺动画写字动画演示

《内》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《内》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 也包括我在内。
 • Phồn thể: 也包括我在內。
 • Pinyin: Yě bāokuò wǒ zài nèi.
 • Tiếng Bồi: dể bao khua ủa chai nây.
 • Dịch tiếng Việt: Cũng bao gồm cả tôi.
 • Dịch tiếng Anh: And that includes me.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 全都包括在内了吗?
 • Phồn thể: 全都包括在內了嗎?
 • Pinyin: Quándōu bāokuò zài nèile ma?
 • Tiếng Bồi: choén tâu bao khua chai nây lợ ma?
 • Dịch tiếng Việt: Bao gồm tất cả mọi thứ?
 • Dịch tiếng Anh: Is everything included?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments

  +  23  =  28