Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0291 – 满分

《满》的笔顺动画写字动画演示

《满》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《满》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《分》的笔顺动画写字动画演示

《分》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《分》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我给它打满分。
 • Phồn thể: 我給它打滿分。
 • Pinyin: Wǒ gěi tā dǎ mǎnfēn.
 • Tiếng Bồi: úa cẩy tha tá mản phân.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi cho nó điểm tuyệt đối.
 • Dịch tiếng Anh: I’ll give it 2 thumbs up.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 她考试得了满分。
 • Phồn thể: 她考試得了滿分。
 • Pinyin: Tā kǎoshì déliǎo mǎnfēn.
 • Tiếng Bồi: tha khảo sư tứa léo mản phân.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy đạt điểm cao trong kỳ thi.
 • Dịch tiếng Anh: She got full marks in the exam.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments