Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0293 – 相互

《相》的笔顺动画写字动画演示

《相》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《相》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《互》的笔顺动画写字动画演示

《互》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《互》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他们相互平行。
 • Phồn thể: 他們相互平行。
 • Pinyin: Tāmen xiānghù píngxíng.
 • Tiếng Bồi: tha mân xeng hu pính xính.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng song song với nhau.
 • Dịch tiếng Anh: They parallel with one another.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 星球相互吸引。
 • Phồn thể: 星球相互吸引。
 • Pinyin: Xīngqiú xiānghù xīyǐn.
 • Tiếng Bồi: xinh chiếu xeng hu xi ỉn.
 • Dịch tiếng Việt: Các hành tinh hướng về nhau.
 • Dịch tiếng Anh: The stars gravitate towards each other.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments