Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0305 – 红海

《红》的笔顺动画写字动画演示

《红》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《红》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《海》的笔顺动画写字动画演示

《海》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《海》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 摩西分开了红海。
 • Phồn thể: 摩西分開了紅海。
 • Pinyin: Móxī fēnkāile hónghǎi.
 • Tiếng Bồi: múa xi phân khai lợ húng hải.
 • Dịch tiếng Việt: Môse phân cách Biển đỏ.
 • Dịch tiếng Anh: Moses parted the red sea.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 红海把非洲和亚洲分开。
 • Phồn thể: 紅海把非洲和亞洲分開。
 • Pinyin: Hónghǎi bǎ fēizhōu hé yàzhōu fēnkāi.
 • Tiếng Bồi: húng hái bả phây châu hứa da châu phân khai.
 • Dịch tiếng Việt: Biển Đỏ ngăn cách Châu Phi với Châu Á.
 • Dịch tiếng Anh: The Red Sea divides Africa from Asia.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments