Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 08: Từ 0310 – 长期

《长》的笔顺动画写字动画演示

《长》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《长》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《期》的笔顺动画写字动画演示

《期》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《期》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 长期失业者需要帮助。
 • Phồn thể: 長期失業者需要幫助。
 • Pinyin: Chángqī shīyèzhě xūyào bāngzhù.
 • Tiếng Bồi: cháng chí sư dê chửa xuy dao bang chu.
 • Dịch tiếng Việt: Thất nghiệp một thời gian dài cần hỗ trợ.
 • Dịch tiếng Anh: The long-term unemployed need assistance.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 学习语言是一项长期的工程。
 • Phồn thể: 學習語言是一項長期的工程。
 • Pinyin: Xuéxí yǔyán shì yíxiàng chángqī de gōngchéng.
 • Tiếng Bồi: xuế xí dủy dén sư í xeng cháng chi tợ cung chấng.
 • Dịch tiếng Việt: Học ngoại ngữ là một kế hoạch lâu dài.
 • Dịch tiếng Anh: Learning a language is a long-term project.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 08

Comments