Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0321 – 新年

《新》的笔顺动画写字动画演示

《新》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《新》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《年》的笔顺动画写字动画演示

《年》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《年》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 大家欢天喜地迎新年。
 • Phồn thể: 大家歡天喜地迎新年。
 • Pinyin: Dàjiā huāntiānxǐdì yíngxīnnián.
 • Tiếng Bồi: ta cha hoan then xỉ ti ính xin nén.
 • Dịch tiếng Việt: Mọi người hân hoan đón mừng năm mới.
 • Dịch tiếng Anh: We joyfully welcome the new year.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 请接受我新年的祝贺。
 • Phồn thể: 請接受我新年的祝賀。
 • Pinyin: Qǐng jiēshòu wǒ jiérì de zhùhè.
 • Tiếng Bồi: chỉnh chia hâu ủa chía rư tợ chu hưa.
 • Dịch tiếng Việt: Hãy đồng ý lời chúc mừng năm mới của tôi.
 • Dịch tiếng Anh: Please accept my new year’s greetings.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments