Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0326 – 买卖

《买》的笔顺动画写字动画演示

《买》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《买》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《卖》的笔顺动画写字动画演示

《卖》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《卖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 他的父母做冰箱买卖。
 • Phồn thể: 他的父母做冰箱買賣。
 • Pinyin: Tā de fùmǔ zuò bīngxiāng mǎimai.
 • Tiếng Bồi: tha tợ phu mủ chua binh xeng mải mai.
 • Dịch tiếng Việt: Bố mẹ anh ấy kinh doanh tủ lạnh.
 • Dịch tiếng Anh: His parents sell refrigerators.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这家公司做地产买卖。
 • Phồn thể: 這家公司做地產買賣。
 • Pinyin: Zhèjiā Gōngsī zuò dìchǎn mǎimai.
 • Tiếng Bồi: chưa cha cung sư chua ti chản mải mai.
 • Dịch tiếng Việt: Công ty này kinh doanh bất động sản.
 • Dịch tiếng Anh: The company deals in real estate.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments