Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0358 – 读者

《读》的笔顺动画写字动画演示

《读》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《读》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《者》的笔顺动画写字动画演示

《者》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《者》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这个读者受骗了。
 • Phồn thể: 這個讀者受騙了。
 • Pinyin: Zhège dúzhě shòupiànle.
 • Tiếng Bồi: chưa cơ tú chửa sâu pen lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Độc giả này đã bị lừa.
 • Dịch tiếng Anh: The reader has to be led up the garden path.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 杂志的读者层面很广。
 • Phồn thể: 雜誌的讀者層面很廣。
 • Pinyin: Zázhìde dúzhěcéngmiàn hěnguǎng.
 • Tiếng Bồi: chá chư tợ tú chửa chấng men hấng quảng.
 • Dịch tiếng Việt: Độc giả của tạp chí này rất phong phú.
 • Dịch tiếng Anh: Magazine readership is very broad.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments