Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 09: Từ 0360 – 猪肉

《猪》的笔顺动画写字动画演示

《猪》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《猪》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《肉》的笔顺动画写字动画演示

《肉》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《肉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 我喜欢腌猪肉。
 • Phồn thể: 我喜歡醃豬肉。
 • Pinyin: Wǒ xǐhuān yān zhūròu.
 • Tiếng Bồi: úa xỉ hoan den chu râu.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi thích thịt lợn.
 • Dịch tiếng Anh: I like bacon.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这道菜有猪肉。
 • Phồn thể: 這道菜有豬肉。
 • Pinyin: Zhè dào cài yǒu zhūròu.
 • Tiếng Bồi: chưa tao chai dẩu chu râu.
 • Dịch tiếng Việt: Món này chế biến từ thịt lợn.
 • Dịch tiếng Anh: This dish contains pork.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 09

Comments