Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 10: Từ 0363 – 老人

《老》的笔顺动画写字动画演示

《老》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《老》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 老人病情凶险
 • Phồn thể: 老人病情凶險。
 • Pinyin: Lǎorén bìngqíng xiōngxiǎn.
 • Tiếng Bồi: lảo rấn binh chính xung xẻn.
 • Dịch tiếng Việt: Ông lão đang trong tình trạng nguy kịch.
 • Dịch tiếng Anh: The old man’s condition is critical.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 睿智老人
 • Phồn thể: 他是一位睿智的老人。
 • Pinyin: Tā shì yī wèi ruìzhì de lǎorén.
 • Tiếng Bồi: tha sư í uây ruây chư tợ lảo rấn.
 • Dịch tiếng Việt: Ông ấy là một ông lão khôn ngoan.
 • Dịch tiếng Anh: He is an old and wise man.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 10

Comments