Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 10: Từ 0365 – 教学

《教》的笔顺动画写字动画演示

《教》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《教》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 山村教学
 • Phồn thể: 他在一個小山村教學。
 • Pinyin: Tā zài yīgè xiǎo shāncūn jiàoxué.
 • Tiếng Bồi: tha chai í cưa xẻo san chuân cheo xuế.
 • Dịch tiếng Việt: Ông ấy dạy học ở một ngôi làng nhỏ trên núi.
 • Dịch tiếng Anh: He teaches in a mountain village.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 教学工作一丝不苟
 • Phồn thể: 她對教學工作一絲不苟。
 • Pinyin: Tā duì jiàoxué gōngzuò yīsībùgǒu.
 • Tiếng Bồi: tha tuây cheo xuế cung chua í sư bu cẩu.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy tỉ mỉ trong công việc giảng dạy.
 • Dịch tiếng Anh: She’s meticulous in her teaching work.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 10

Comments