Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 10: Từ 0388 – 起来

《起》的笔顺动画写字动画演示

《起》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《起》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 起来
 • Phồn thể: 我記起來了!
 • Pinyin: Wǒ jì qǐláile!
 • Tiếng Bồi: ủa chi chỉ lái lợ!
 • Dịch tiếng Việt: Tôi nhớ ra rồi!
 • Dịch tiếng Anh: That reminds me!

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 起来
 • Phồn thể: 他藏了起來。
 • Pinyin: Tā cángle qǐlái.
 • Tiếng Bồi: tha cháng lợ chỉ lái.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ta trốn rồi.
 • Dịch tiếng Anh: He went into hiding.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 10

Comments