Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 10: Từ 0398 – 眼前

《眼》的笔顺动画写字动画演示

《眼》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《眼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《前》的笔顺动画写字动画演示

《前》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《前》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 报应眼前
 • Phồn thể:報應就在眼前。
 • Pinyin: Bàoyìng jiù zài yǎnqián.
 • Tiếng Bồi: bao inh chiêu chai dẻn chén.
 • Dịch tiếng Việt: Báo ứng ở ngay trước mắt.
 • Dịch tiếng Anh: Retribution is at hand.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 老人吃亏眼前
 • Phồn thể: 不聽老人言,吃虧在眼前。
 • Pinyin: Bù tīng lǎorén yán, chīkuī zài yǎnqián.
 • Tiếng Bồi: bu thinh lảo rấn dén, chư khuây dén chén.
 • Dịch tiếng Việt: Không nghe người già nói, thiệt hại ngay trước mắt.
 • Dịch tiếng Anh: Elders are good advisors.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 10

Comments