Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0406 – 西方

《西》的笔顺动画写字动画演示

《西》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《西》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《方》的笔顺动画写字动画演示

《方》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《方》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 西方
 • Phồn thể: 風從西方吹來。
 • Pinyin: Fēng cóng xīfāng chuī lái.
 • Tiếng Bồi: phâng chúng xi phang chuây lái.
 • Dịch tiếng Việt: Gió thổi từ phía tây.
 • Dịch tiếng Anh: The wind blew westerly.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 市场不再属于西方
 • Phồn thể: 市場已不再屬於西方。
 • Pinyin: Shìchǎng yǐ bù zài shǔyú xīfāng.
 • Tiếng Bồi: sư cháng ỉ bú chai sủ dúy xi phang.
 • Dịch tiếng Việt: Thị trường đã không còn thuộc về phương Tây.
 • Dịch tiếng Anh: The market no longer belongs to the west.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments