Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0412 – 房子

《房》的笔顺动画写字动画演示

《房》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《房》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 房子一样
 • Phồn thể: 房子都一樣。
 • Pinyin: Fángzi dōu yīyàng.
 • Tiếng Bồi: pháng chự tâu í dang.
 • Dịch tiếng Việt: Những ngôi nhà đều giống nhau.
 • Dịch tiếng Anh: The houses were all the same.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 房子走火
 • Phồn thể: 房子走火了。
 • Pinyin: Fángzi zǒuhuǒle.
 • Tiếng Bồi: pháng chự chấu hủa lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Ngôi nhà bốc cháy rồi.
 • Dịch tiếng Anh: The house is on fire.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments