Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0416 – 万能

《万》的笔顺动画写字动画演示

《万》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《万》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《能》的笔顺动画写字动画演示

《能》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《能》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 不是万能
 • Phồn thể: 錢不是萬能的。
 • Pinyin: Qián bùshì wànnéng de.
 • Tiếng Bồi: chén bú sư oan nấng tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Tiền không phải là tất cả.
 • Dịch tiếng Anh: Money isn’t everything.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 黄金并非万能
 • Phồn thể: 黃金並非萬能。
 • Pinyin: Huángjīn bìngfēi wànnéng.
 • Tiếng Bồi: hoáng chin binh phây oan nấng.
 • Dịch tiếng Việt: Vàng không phải là toàn năng.
 • Dịch tiếng Anh: Gold will not buy anything.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments