Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0417 – 万岁

《万》的笔顺动画写字动画演示

《万》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《万》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《岁》的笔顺动画写字动画演示

《岁》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《岁》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 雄狮万岁
 • Phồn thể: 雄獅萬歲!
 • Pinyin: Xióng shī wànsuì!
 • Tiếng Bồi: xúng sư oan suây!
 • Dịch tiếng Việt: Sư tử sống rất lâu!
 • Dịch tiếng Anh: Long live the lion!

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 自由万岁
 • Phồn thể: 自由萬歲!
 • Pinyin: Zìyóu wànsuì!
 • Tiếng Bồi: chư dấu oan suây!
 • Dịch tiếng Việt: Tự do muôn năm!
 • Dịch tiếng Anh: Long live freedom!


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments