Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0427 – 已往

《已》的笔顺动画写字动画演示

《已》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《已》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《往》的笔顺动画写字动画演示

《往》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《往》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 决定澳大利亚
 • Phồn thể: 我已決定去往澳大利亞。
 • Pinyin: Wǒ yǐ juédìng qù wǎng àodàlìyǎ.
 • Tiếng Bồi: úa ỉ chuế tinh chuy oang ao ta li dả.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi đã quyết định sẽ đi Úc.
 • Dịch tiếng Anh: I have made up my mind to go to Australia.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 公司东部
 • Phồn thể: 這家公司已搬往東部某地。
 • Pinyin: Zhè jiā gōngsī yǐ bān wǎng dōngbù mǒu dì.
 • Tiếng Bồi: chưa cha cung sư ỉ ban oảng tung bu mẩu ti.
 • Dịch tiếng Việt: Công ty này đã chuyển đến một nơi ở phía đông.
 • Dịch tiếng Anh: The company has transferred to an eastern location.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments