Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0431 – 远亲

《远》的笔顺动画写字动画演示

《远》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《远》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《亲》的笔顺动画写字动画演示

《亲》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《亲》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 远亲
 • Phồn thể: 他是我的遠親。
 • Pinyin: Tā shì wǒ de yuǎnqīn.
 • Tiếng Bồi: tha sư ủa tợ doẻn chin.
 • Dịch tiếng Việt: Anh ấy là họ hàng xa của tôi.
 • Dịch tiếng Anh: He is my Scotch cousin.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 远亲
 • Phồn thể: 約翰是我的遠親。
 • Pinyin: Yuēhàn shì wǒ de yuǎnqīn.
 • Tiếng Bồi: duê han sư ủa tợ doẻn chin.
 • Dịch tiếng Việt: John là họ hàng xa của tôi.
 • Dịch tiếng Anh: John is a cousin to me.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments