Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0434 – 好玩儿

《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《玩》的笔顺动画写字动画演示

《玩》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《玩》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《儿》的笔顺动画写字动画演示

《儿》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《儿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这可不是好玩儿的!
 • Phồn thể: 這可不是好玩兒的!
 • Pinyin: Zhè kě bùshì hǎowán er de!
 • Tiếng Bồi: chưa khửa bú sư hảo oán ơ tợ!
 • Dịch tiếng Việt: Điều này chẳng vui chút nào!
 • Dịch tiếng Anh: This is not a laughing matter!

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 为了好玩儿  ?
 • Phồn thể: 就為了好玩兒嗎 ?
 • Pinyin: Jiù wèile hǎowán er ma?
 • Tiếng Bồi: chiêu uây lợ hảo oán ơ ma?
 • Dịch tiếng Việt: Chỉ làm thế cho vui sao?
 • Dịch tiếng Anh: for fun?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments