Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 11: Từ 0439 – 院子

《院》的笔顺动画写字动画演示

《院》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《院》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 院子
 • Phồn thể: 院子裡有一棵大樹。
 • Pinyin: Yuànzi li yǒuyī kē dà shù.
 • Tiếng Bồi: doen chự li dẩu i khưa ta su.
 • Dịch tiếng Việt:Có một cái cây lớn trong sân.
 • Dịch tiếng Anh: There’s a big tree in the courtyard.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 院子到处
 • Phồn thể: 小狗在院子裡到處跳。
 • Pinyin: Xiǎo gǒu zài yuànzi lǐ dàochù tiào.
 • Tiếng Bồi: xéo cẩu chai doen chự lỉ tao chu theo.
 • Dịch tiếng Việt: Con chó con chạy nhảy quanh sân.
 • Dịch tiếng Anh: The puppies bounded about the yard.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 11

Comments