Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0445 – 不平

《不》的笔顺动画写字动画演示

《不》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《不》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《平》的笔顺动画写字动画演示

《平》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《平》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 账目不平
 • Phồn thể: 賬目不平。
 • Pinyin: Zhàngmù bùpíng.
 • Tiếng Bồi: chang mu bu pính.
 • Dịch tiếng Việt: Các tài khoản sẽ không đồng đều.
 • Dịch tiếng Anh: The accounts would not balance.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 不平
 • Phồn thể: 有人替他抱不平。
 • Pinyin: Yǒurén tì tā bàobùpíng.
 • Tiếng Bồi: dẩu rấn thi tha bao bu pính.
 • Dịch tiếng Việt: Có người đã bất bình với anh ta.
 • Dịch tiếng Anh: Some felt indignant on his behalf.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments