Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0455 – 外面

《外》的笔顺动画写字动画演示

《外》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《外》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《面》的笔顺动画写字动画演示

《面》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《面》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 外面
 • Phồn thể: 外面很黑。
 • Pinyin: Wàimiàn hěn hēi.
 • Tiếng Bồi: oai men hẩn hây.
 • Dịch tiếng Việt: Bên ngoài rất tối.
 • Dịch tiếng Anh: It was dark outside.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 我们外面
 • Phồn thể: 我們到外面去吧。
 • Pinyin: Wǒmen dào wàimiàn qù ba.
 • Tiếng Bồi: ủa mân tao oai men chuy ba.
 • Dịch tiếng Việt: Chúng ta đi ra ngoài đi.
 • Dịch tiếng Anh: Let‘s go outside.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments