Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0459 – 那些

《那》的笔顺动画写字动画演示

《那》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《那》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《些》的笔顺动画写字动画演示

《些》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《些》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 那些
 • Phồn thể: 那些書是我的。
 • Pinyin: Nàxiē shū shì wǒ de.
 • Tiếng Bồi: na xia su sư ủa tợ.
 • Dịch tiếng Việt: Những cuốn sách đó là của tôi.
 • Dịch tiếng Anh: Those are my books.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 那些
 • Phồn thể: 那些是你的嗎?
 • Pinyin: Nàxiē shì nǐ de ma?
 • Tiếng Bồi: na xia sư nỉ tợ ma?
 • Dịch tiếng Việt: Những thứ đó là của bạn sao?
 • Dịch tiếng Anh: Are those yours?


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments