Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0460 – 一些

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《些》的笔顺动画写字动画演示

《些》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《些》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 一些锻炼
 • Phồn thể: 他做了一些鍛煉。
 • Pinyin: Tā zuòle yīxiē duànliàn.
 • Tiếng Bồi: tha chua lợ i xia toan len.
 • Dịch tiếng Việt: Cậu ấy đã làm một số bài tập.
 • Dịch tiếng Anh: He did some exercising.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 感觉一些
 • Phồn thể: 她感覺好一些了。
 • Pinyin: Tā gǎnjué hǎo yīxiēle.
 • Tiếng Bồi: tha cản chuế hảo i xia lợ.
 • Dịch tiếng Việt: Cô ấy đã cảm thấy tốt hơn một chút rồi.
 • Dịch tiếng Anh: She feels a little better.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments