Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0461 – 这些

《这》的笔顺动画写字动画演示

《这》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《这》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《些》的笔顺动画写字动画演示

《些》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《些》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 这些苹果好吃
 • Phồn thể: 這些蘋果是很好吃。
 • Pinyin: Zhèxiē píngguǒ shì hěn hǎo chī.
 • Tiếng Bồi: chưa xia pính của sư hấn hảo chư.
 • Dịch tiếng Việt: Những quả táo này rất ngon.
 • Dịch tiếng Anh: These apples are good eaters.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 这些咖啡豆
 • Phồn thể: 這些是咖啡豆。
 • Pinyin: Zhèxiē shì kāfēi dòu.
 • Tiếng Bồi: chưa xia sư kha phây tâu.
 • Dịch tiếng Việt: Đây là những hạt cà phê.
 • Dịch tiếng Anh: These are the coffee beans.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments