Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0463 – 四倍

《四》的笔顺动画写字动画演示

《四》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《四》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《倍》的笔顺动画写字动画演示

《倍》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《倍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 股票收益达到
 • Phồn thể: 他的股票收益達到了四倍。
 • Pinyin: Tā de gǔpiào shōuyì dádàole sì bèi.
 • Tiếng Bồi: tha tợ củ peo sâu i tá tao lợ sư bây.
 • Dịch tiếng Việt: Lợi nhuận chứng khoán của anh ấy đã tăng gấp bốn lần.
 • Dịch tiếng Anh: His stock earning quadrupled.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 亚洲欧洲
 • Phồn thể: 亞洲是歐洲的四倍。
 • Pinyin: Yàzhōu shì ōuzhōu de sì bèi.
 • Tiếng Bồi: da châu sư dâu châu tợ sư bây.
 • Dịch tiếng Việt: Châu Á rộng gấp 4 lần Châu Âu.
 • Dịch tiếng Anh: Asia is as large as Europe.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments