Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0470 – 北边

《北》的笔顺动画写字动画演示

《北》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《北》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 营帐北边
 • Phồn thể: 營帳離北邊有十公丈。
 • Pinyin: Yíngzhàng lí běibian yǒu shí gōng zhàng.
 • Tiếng Bồi: ính chang lí bẩy ben dẩu sứ cung chang.
 • Dịch tiếng Việt: Khu cắm trại cách mười mét về hướng bắc.
 • Dịch tiếng Anh: The campsite is ten dams to the north.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 箭头指向北边。
 • Phồn thể: 箭頭指向北邊。
 • Pinyin: Jiàntóu zhǐxiàng běibian.
 • Tiếng Bồi: chen thấu chử xeng bẩy ben.
 • Dịch tiếng Việt: Mũi tên chỉ về hướng bắc.
 • Dịch tiếng Anh: The arrow points north.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments