Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0472 – 西北

《西》的笔顺动画写字动画演示

《西》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《西》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《北》的笔顺动画写字动画演示

《北》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《北》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 飞机西北
 • Phồn thể: 飛機往西北飛去。
 • Pinyin: Fēijī wǎng xīběi fēi qù.
 • Tiếng Bồi: phây chi oảng xi bẩy phây chuy.
 • Dịch tiếng Việt: Máy bay đã bay về phía tây bắc.
 • Dịch tiếng Anh: The plane flew northwest.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 出生西北
 • Phồn thể: 他出生於西北部。
 • Pinyin: Tā chūshēng yú xīběi bù.
 • Tiếng Bồi: tha chu sâng dúy xi bẩy bu.
 • Dịch tiếng Việt: Ông ấy được sinh ra ở vùng Tây Bắc.
 • Dịch tiếng Anh: He was born in the northwest.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments