Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0477 – 东北

《东》的笔顺动画写字动画演示

《东》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《东》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《北》的笔顺动画写字动画演示

《北》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《北》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 东北土包子
 • Phồn thể: 我是東北土包子。
 • Pinyin: Wǒ shì dōngběi tǔbāozi.
 • Tiếng Bồi: ủa sư tung bấy thủ bao chự.
 • Dịch tiếng Việt: Tôi là một kẻ quê mùa vùng Đông Bắc.
 • Dịch tiếng Anh: I am a North East bumpkin.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 广场东北
 • Phồn thểL 廣場東北角。
 • Pinyin: Guǎngchǎng dōngběi jiǎo.
 • Tiếng Bồi: quáng chảng tung bấy chẻo.
 • Dịch tiếng Việt: Góc đông bắc của quảng trường.
 • Dịch tiếng Anh: Northeast corner of the plaza.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments