Menu

Chi tiết sách bản cứng Tài liệu Online – Sách Chiết tự 2102 – 1189 từ ghép – Chương 12: Từ 0478 – 东方

《东》的笔顺动画写字动画演示

《东》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《东》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《方》的笔顺动画写字动画演示

《方》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《方》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản thể: 太阳东方
 • Phồn thể: 太陽從東方升起。
 • Pinyin: Tàiyáng cóng dōngfāng shēng qǐ.
 • Tiếng Bồi: thai dáng chúng tung phang sâng chỉ.
 • Dịch tiếng Việt: Mặt trời mọc từ hướng đông.
 • Dịch tiếng Anh: The sun rises in the east.

Ví dụ 2:

 • Giản thể: 东方妇女非常传统
 • Phồn thể: 東方婦女非常傳統。
 • Pinyin: Dōngfāng fùnǚ fēicháng chuántǒng.
 • Tiếng Bồi: tung phang phu nủy phây cháng choán thủng.
 • Dịch tiếng Việt: Phụ nữ phương Đông rất truyền thống.
 • Dịch tiếng Anh: Women in the East are very traditional.


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

 • Không có


Chi tiết 2102 từ đơn & ghép


Xem thêm về sách bản cứng

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Chương 12

Comments